Informasjon om Mannsforeningen CDSC

CDSC ble stiftet 23. mai 1989 og har siden denne dato avholdt regelmessige møter
   
Antall medlemmer er for tiden 10
   
Mannsforeningen CDSC har som formål å fremme det sosiale samværet mellom medlemmene, og for å etterkomme dette gjennomfører CDSC medlemsmøter og turer
   
CDSC avholder medlemsmøter med den hyppighet som generalforsamling har bestemt og fram til nå betyr dette ca. en gang per måned. I tillegg til vanlige medlemsmøter, avholdes generalforsamling og julebord
   
Generalforsamlingen, som er foreningens lovgivende organ, bestemmer hvilke styreverv som til enhver tid skal besettes. For tiden har foreningen styrevervene President, Økonomidirektør, Generalsekretær og Site Manager
   
Utover det faste styret er det til enhver tid en rekke komitéer og prosjektgrupper med tilhørende titler i sving

Hvem er vi? - en kort presentasjon av medlemmene

Copyright © 2000-2018 CDSC