Styresammensetning 1989 - 2020

CDSC har som alle andre veldrevne organisasjoner organisasjoner et styre som  ivaretar kontinuitet når medlemmene ikke samlet.

2019 - 2020
President Per Morten Sørensen
Generalsekretær Geir Arild Runar
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  
 

2018 - 2019
President Jan Hageløkken
Generalsekretær Anders Olborg
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  
 

2017 - 2018
President Jan Hageløkken
Generalsekretær Anders Olborg
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2016 - 2017
President Jan Hageløkken
Generalsekretær Anders Olborg
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2015 - 2016
President Jan Hageløkken
Generalsekretær André Kjernsli
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2014 - 2015
President Lars Erik Hansen
Generalsekretær Bjørnar Johansen
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2013 - 2014
President Per Morten Sørensen
Generalsekretær André Kjernsli
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2012 - 2013
President Lars Olborg
Generalsekretær André Kjernsli
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2011 - 2012
President Jan Hageløkken
Generalsekretær André Kjernsli
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2010 - 2011
President Per Morten Sørensen
Generalsekretær Anders Olborg
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2009 - 2010
President Bjørn Hugo Bergseth
Generalsekretær Per Morten Sørensen
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2008 - 2009
President Anders Olborg
Generalsekretær Geir Arild Runar
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2007 - 2008
President Arnfinn Opdal
Generalsekretær Geir Arild Runar
Økonomidirektør Erik Farbrot
Site Manager Arnfinn Opdal  

2006 - 2007
President Anders Olborg
Generalsekretær Jan Hageløkken
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Site Manager Arnfinn Opdal  

2005 - 2006
President Geir Arild Runar
Generalsekretær Erik Farbrot
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Site Manager Arnfinn Opdal  

2004 - 2005
President Bjørnar Johansen
Generalsekretær André Kjernsli
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Site Manager Arnfinn Opdal  

2003 - 2004
President Lars Olborg
Generalsekretær Arnfinn Opdal
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Site Manager Arnfinn Opdal   Fra 21. mai 2004
Site Manager Erik Farbrot   Til 21. mai 2004

2002 - 2003
President Lars Olborg
Generalsekretær Per Morten Sørensen
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Site Manager Erik Farbrot

2001 - 2002
President André Kjernsli
Generalsekretær Bjørnar Johansen
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Site Manager Arnfinn Opdal

2000 - 2001
President André Kjernsli
Generalsekretær Lars Olborg
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Site Manager Arnfinn Opdal

1999 - 2000
President Jan Hageløkken
Generalsekretær Lars Olborg
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Sportsdirektør Geir Arild Runar

1998 - 1999
President Jan Hageløkken
Generalsekretær André Kjernsli
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Sportslig direktør Arnfinn Opdal

1997 - 1998
President Lars Olborg
Generalsekretær André Kjernsli
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Sportslig direktør Erik Farbrot

1996 - 1997
President Lars Olborg
Generalsekretær Jan Hageløkken
Økonomidirektør Lars Erik Hansen
Sportslig direktør Bjørn Hugo Bergseth

1995 - 1996
President Lars Olborg
Generalsekretær Jan Hageløkken
Økonomidirektør Arnfinn Opdal
Sportslig direktør Erik Farbrot

1994 - 1995
President Per Morten Sørensen
Generalsekretær Lars Erik Hansen
Økonomidirektør Arnfinn Opdal
Sportslig direktør André Kjernsli

1993 - 1994
Generalsekretær Geir Arild Runar Runar ønsker å presisere at han i realiteten var dobbelt-vervinnehaver, da han ledet møtene og skrev referat. Han om dette.
Økonomidirektør Arnfinn Opdal
Sportslig direktør Bjørn Hugo Bergseth

1992 - 1993
President André Kjernsli
Generalsekretær Jan Hageløkken
Økonomidirektør Arnfinn Opdal
Sportslig direktør Bjørnar Johansen

1991 - 1992
President Bjørnar Johansen
Generalsekretær Lars Olborg
Økonomidirektør Arnfinn Opdal
Sportslig direktør Lars Erik Hansen

1990 - 1991
President Jan Hageløkken
Generalsekretær André Kjernsli
Kasserer Per Morten Sørensen
Sportslig direktør Lars Erik Hansen

1989 - 1990
President Bjørn Hugo Bergseth
Generalsekretær André Kjernsli
Kasserer Lars Olborg
Sportslig direktør Bjørnar Johansen

Copyright © 2000-2019 CDSC